Jak możemy Ci pomóc?

Poznaj nasze specjalizacje ⬎

Nieruchomości i obsługa inwestycji

Zakres

Prawo energetyczne i OZE

Zakres

Prawo sportowe

Zakres

Przekształcenia i optymalizacje

Zakres

Restrukturyzacje i upadłość

Zakres

Projekty i wnioski o finansowanie z funduszy unijnych

Zleć przygotowanie oraz złożenie stosownych wniosków i uzyskaj dofinansowanie swojej działalności ze środków unijnych. 

Bieżąca obsługa
prawna

Zadbaj o bieżącą obsługę prawną swojej działalności. Zawieraj korzystne i bezpieczne umowy, dbaj o swoje uprawnienia jako pracodawca i konsultuj swoje pomysły na bieżąco. 

Kredyty frankowe

Uwolnij się od zobowiązania i uzyskaj pomoc prawną w procesie unieważnienia umowy kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich.

Postępowania sądowe i administracyjne

Uzyskaj kompleksowe wsparcie prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed sądami administracyjnymi,

Wspólnie osiągniemy Twój sukces!

Skontaktuj się z nami!
tel: +48 61 852 41 49
e-mail: kancelaria@masiota.pl