Przekształcenia i optymalizacje

Poznaj naszą specjalizację

W ramach usługi zapewniamy pełne wsparcie prawne w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz weryfikację istniejących struktur pod kątem ich efektywności i ryzyka związanego ze zmieniającymi się przepisami prawa. 

Wdrażamy krajowe i zagraniczne rozwiązania mające na celu maksymalizację zysków i efektywności przedsiębiorstwa oraz dostosowanie formy i struktury działalności do potrzeb klienta. 

Pomagamy również w przeprowadzeniu wszelkich strategicznych i organizacyjnych zmian niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu przekształcenia.

Zakres

Specjaliści

FAQ

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, korporacji oraz spółek chcących zmienić formę prawną swojej działalności oraz zmaksymalizować efektywność swojego przedsiębiorstwa.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie przekształcenia oraz optymalizacji przedsiębiorstwa. 

Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów!

Wspólnie osiągniemy
Twój sukces!

Skontaktuj się teraz!

r.pr. Michał Adamiak
tel.: +48 512 352 069
e-mail: m.adamiak@masiota.pl