Emilia Gałeczka

Aplikant Adwokacki

Kontakt bezpośredni
tel: +48 519 117 161
e-mail: e.galeczka@masiota.pl

Aplikant Adwokacki, specjalistka z zakresu obsługi inwestycji. 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Specjalizuje się w obsłudze inwestycji oraz szeroko pojętym prawie ochrony środowiska.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu kredytobiorców  w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych.

Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną klientów korporacyjnych oraz bierze udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizacje

Nieruchomości i obsługa inwestycji

Kredyty frankowe

Bieżąca obsługa prawna