Jakub Marciniak

Młodszy Prawnik

Kontakt bezpośredni
e-mail: j.marciniak@masiota.pl

Młodszy Prawnik. 

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wspiera zespół kancelarii w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Włada biegle językiem angielskim.

Specjalizacje

Postępowania sądowe i administracyjne