Karol Jaroni

Prawnik

Kontakt bezpośredni
tel: +48 530 790 689
e-mail: k.jaroni@masiota.pl

Prawnik.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego złożył pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego, poświęconą problematyce penalizacji dopingu w sporcie. 

Jego zainteresowania związane z prawem koncentrują się głównie wokół procedury cywilnej, prawa sportowego, a także szeroko pojętego prawa gospodarczego.

 

Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim. 

Specjalizacje

Prawo sportowe

Prawo energetyczne i OZE

Postępowania sądowe i administracyjne