Krzysztof Jakoktochce

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Kontakt bezpośredni
tel: +48 606 614 495
e-mail: k.jakoktochce@masiota.pl

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny.

Prezes zarządu spółki Centrum Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Masiota.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, Doradca Restrukturyzacyjny (wpisany na listę osób posiadających licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości – nr licencji 1128), a także Prezes Zarządu spółki Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Masiota. 

Jego zainteresowania związane z prawem koncentrują się głównie wokół procedury cywilnej, szeroko pojętego prawa gospodarczego, a także prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Aktywnie doradza również w zakresie pozyskiwania funduszy z programów krajowych, jak i unijnych. Specjalizuje się również w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z OZE. 

Od 2017 roku wyznaczany syndykiem, zarządcą oraz nadzorcą sądowym w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

W ramach działalności CEG dobiera zespoły ekspertów do poszczególnych zadań, a także merytorycznie uczestniczy w wykonywaniu rozmaitych zleceń związanych z działalnością tego podmiotu, w tym przy sporządzaniu opinii dla sądów i prokuratur.

Włada biegle językiem angielskim.

Specjalizacje

Prawo energetyczne i OZE

Restrukturyzacje i upadłość

Projekty i wnioski o finansowanie z funduszy unijnych