Mateusz Włodarczyk

Adwokat

Kontakt bezpośredni
tel: +48 519 117 164
e-mail: m.wlodarczyk@masiota.pl

Adwokat, wykładowca na Uniwersytecie  SWPS w Poznaniu. 

Specjalista z zakresu prawa sportowego oraz sporządzania i opiniowania umów gospodarczych. 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego złożył pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego, poświęconą problematyce wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe. Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. 

Specjalizuje się w polskim i międzynarodowym prawie sportowym. Oprócz tego, jego praktyka zawodowa skupia się również wokół prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i prawa administracyjnego.

Specjalista z zakresu sporządzania i opiniowania umów gospodarczych. 

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów korporacyjnych oraz osób indywidualnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, a także przed organami jurysydykcyjnymi PZPN oraz FIFA. 

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, a także członek Związkowej Komisji Odwoławczej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

Poza pracą w kancelarii, jest również wykładowcą akademickim, w tym m.in. na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Autor publikacji naukowych.

Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się również językiem włoskim.

Specjalizacje

Prawo sportowe

Bieżąca obsługa prawna

Postępowania sądowe i administracyjne