Weronika Bagrowska – Pikulik

Adwokat

Kontakt bezpośredni
tel: +48 535 343 155
e-mail: w.bagrowska@masiota.pl

Adwokat, specjalistka z zakresu przekształceń i optymalizacji. 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. 

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów korporacyjnych. Specjalizuje się również w prawie spółek handlowych z uwzględnieniem rejestracji, zmian, przekształceń oraz likwidacji.

Reprezentuje klientów w sprawach sądowych, z uwzględnieniem postępowań z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizacje

Przekształcenia i optymalizacje

Bieżąca obsługa prawna

Postępowania sądowe i administracyjne